Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ σύμφωνα με την με αριθμό 242/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων είναι η παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

Βόλης Κωνσταντίνος   αιρετός, Πρόεδρος
Κυπριωτάκης Ευάγγελος   αιρετός, Αντιπρόεδρος
Τζουβελέκη-Ρεπούσκου Ευαγγελία   αιρετή
Παπαδημητρίου Ιωάννης   αιρετός
Πετεινάρης Πέτρος   αιρετός
Περαματζής Παναγιώτης   αιρετός
Λοΐζου Ειρήνη   αιρετός
Προκοπίου Δωροθέα   δημότισσα
Πέτρου Δημήτριος   δημότης
Λάμπρου Φώτης   εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΥΑΘ
Θεοδώρου Στυλιανός   εκπρόσωπος ΤΕΕ

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Χατζησταμάτης Ανδρέας
Τσαραμπάρης Παναγιώτης
Κοντού Ιουλία
Γεωργίου Κων/νος
Νίκας Παναγιώτης
Κιούσης Θωμάς
Τουλουμάκος Αντώνιος
Χαλβατζή Ασήμω
Κεφαλάς Ευστάθιος
Στεφανόπουλος Σωτήριος
Στάικου Ευαγγελία