Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Αιτήματα Καταναλωτών

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πολίτης του δήμου μας προκειμένου να αιτηθεί επανασύνδεση παροχής ύδρευσης είναι η ακόλουθη:

  1. Αίτηση (συντάσσεται στην Υπηρεσία). Χρειάζεται να έχετε μαζί σας την Αστυνομική σας Ταυτότητα και να γνωρίζετε τον ΑΦΜ σας.
  2. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.
  3. Αριθμός υδρομέτρου ή Κωδικός Παροχής (σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή παλαιότερος λογαριασμός νερού).

 

Τιμολόγιο επανασύνδεσης

Εγγύηση 80,00 €
Τέλος Επανασύνδεσης 15,00 €(+ ΦΠΑ 24%)

 

Αν η παροχή έχει διακοπεί λόγω χρεών, το Τέλος Επανασύνδεσης ανέρχεται σε 25,00 € (+ ΦΠΑ 24%).

Για την επανασύνδεση παροχής η οποία έχει διακοπεί λόγω χρεών, πλέον της καταβολής του τέλους επανασύνδεσης λόγω χρεών, θα πρέπει να εξοφληθούν οι οφειλές ή να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ.

Μείωση λογαριασμού λόγω λανθασμένης ένδειξης / χρέωσης ή διαρροής στο φρεάτιο

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ και συγκεκριμένα τα άρθρα:

  • Άρθρο 36 - Στάσιμο υδρόμετρο: «Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης της βλάβης περιόδου, άλλως, με κατ' εκτίμηση κατανάλωση από την Επιχείρηση...»
  • Άρθρο 37 - Διαρροή στο φρεάτιο: «Σε περίπτωση διαρροής μέσα στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης»

προβλέπεται για τις ως άνω περιπτώσεις η πλήρης αναμόρφωση του λογαριασμού με μηδενική επιβάρυνση για τον χρήστη των δικτύων της ΔΕΥΑΘ.

Μείωση λογαριασμού λόγω αφανούς διαρροής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ και συγκεκριμένα το 35ο άρθρο: Αφανής διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων: «Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΘ, αντί της κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής και της ένδειξης που καταγράφηκε. Η κατανάλωση αυτή εφ' όσον δεν καταλήγει στην αποχέτευση, δεν βαρύνεται με τέλος αποχέτευσης».

Ο χρήστης των δικτύων της ΔΕΥΑΘ στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση στην υπηρεσία και να προσκομίσει νόμιμη απόδειξη υδραυλικού από την οποία να προκύπτει ότι η διαρροή επισκευάστηκε.

Μπορείτε να αιτηθείτε την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού σας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας. Σε περίπτωση που χρειαστούμε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

 

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον κωδικό παροχής.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό υδρομέτρου.
Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Invalid Input
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα της επικοινωνίας.

Στοιχεία Νέας Διεύθυνσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη νέα διεύθυνση.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τον Τ.Κ.
Παρακαλούμε συμπληρώστε την περιοχή
Παρακαλούμε περιγράψτε το λόγο επικοινωνίας.
Παρακαλούμε επιλέξτε και ακολουθήστε τις οδηγίες της Google