Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Τιμολογιακή Πολιτική

Τιμολόγια Ύδρευσης Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Θηβαίων

Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσης

Από 0 έως 30 κυβικά: 0,45 € / κυβικό
Από 31 έως 60 κυβικά: 0,60 € / κυβικό
Από 61 και άνω: 1,00 € / κυβικό

Μειωμένο Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσης

Από 0 έως 30 κυβικά: 0,30 € / κυβικό
Από 31 έως 60 κυβικά: 0,42 € / κυβικό
Από 61 και άνω: 0,69 € / κυβικό

Τιμολόγιο Βιομηχανικής Χρήσης

Από 0 έως 200 κυβικά: 0,90 € / κυβικό
Από 201 και άνω: 1,50 € / κυβικό

Τιμολόγιο Επαγγελματικής Χρήσης

Ανεξαρτήτως κατανάλωσης: 0,70 € / κυβικό

Τιμολόγιο για σχολική χρήση - ευαγή ιδρύματα

Ανεξαρτήτως κατανάλωσης: 0,40 € / κυβικό
(χωρίς χρέωση ειδικής προσαύξησης 80%)

Τιμολόγιο για δημόσιο - ΝΠΔΔ - Δήμος Θηβαίων

Ανεξαρτήτως κατανάλωσης: 1,00 € / κυβικό
(χωρίς χρέωση ειδικής προσαύξησης 80%)

Πάγια τέλη ύδρευσης

Σε ετήσια βάση: 60,00 €

Εγγύηση χρήσης υδρομέτρου

Οικίες - Καταστήματα κ.λπ.: 80,00 €

Τέλος επανασύνδεσης

Λόγω αλλαγής καταναλωτή: 15,00 € +ΦΠΑ
Λόγω διακοπής από χρέη: 25,00 € +ΦΠΑ

Δικαίωμα σύνδεσης

Εντός σχεδίου πόλεως μαζί με το υδρόμετρο: 350,00 € +ΦΠΑ
Εκτός σχεδίου πόλεως μαζί με το υδρόμετρο: 700,00 € +ΦΠΑ

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Λοιπά υλικά και εργασίες καθώς και η χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος τιμολογούνται σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ.
  • Η ειδική προσαύξηση 80% χρεώνεται σε όλα τα τιμολόγια, εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και Δήμου Θηβαίων.
  • Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά δίμηνο.
  • Η κατανάλωση νερού επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. Τα πάγια τέλη ύδρευσης, η ειδική προσαύξηση, τα τέλη επανασύνδεσης, το δικαίωμα σύνδεσης παροχής, τα υλικά και οι εργασίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
 

Τέλος χρήσης υπονόμου

Οικιακή χρήση: 70% επί της αξίας κατανάλωσης νερού
Επαγγελματική χρήση: 90% επί της αξίας κατανάλωσης νερού

Τέλος χρήσης αποχέτευσης

Οικιακή χρήση: 90% επί της αξίας κατανάλωσης νερού
Επαγγελματική χρήση: 90 % επί της αξίας κατανάλωσης νερού

Τέλος νέας σύνδεσης αποχέτευσης

Οικιακή χρήση ακινήτου: 4,40 €/m2 επιφάνειας
Επαγγελματική χρήση ακινήτου: 7,34 € m2 επιφάνειας

Κόστος διακλάδωσης νέας σύνδεσης αποχέτευσης

Τρέχον μέτρο αγωγού: 88,04 €
Φρεάτιο σύνδεσης: 117,39 €

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Τέλος Χρήσης Υπονόμου χρεώνονται τα ακίνητα που δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης.
  • Για τις νέες συνδέσεις προκαταβάλλεται το 25% της συνολικής δαπάνης και το υπόλοιπο ρυθμίζεται σε 24 μηνιαίες δόσεις. Εάν η δαπάνη πληρωθεί εφάπαξ, παρέχεται έκπτωση 10%.
  • Τα τέλη αποχέτευσης και χρήσης υπονόμου, η δαπάνη σύνδεσης, το κόστος διακλάδωσης, τα υλικά και οι εργασίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Μουρίκι / Ελεώνας

Τιμολόγιο Οικιακής & Επαγγελματικής Χρήσης

Από 0 έως 50 κυβικά: 0,15 € / κυβικό
Από 51 έως 90 κυβικά: 0,18 € / κυβικό
Από 91 και άνω: 0,30 € / κυβικό

Πλατανάκι / Ύπατο

Τιμολόγιο Οικιακής & Επαγγελματικής Χρήσης

Από 0 έως 50 κυβικά: 0,18 € / κυβικό
Από 51 έως 90 κυβικά: 0,20 € / κυβικό
Από 91 και άνω: 0,30 € / κυβικό

Αμπελοχώρι

Τιμολόγιο Οικιακής & Επαγγελματικής Χρήσης

Από 0 έως 50 κυβικά: 0,22 € / κυβικό
Από 51 έως 90 κυβικά: 0,32 € / κυβικό
Από 91 και άνω: 0,37 € / κυβικό

Νεοχωράκι

Τιμολόγιο Οικιακής & Επαγγελματικής Χρήσης

Από 0 έως 50 κυβικά: 0,18 € / κυβικό
Από 51 έως 90 κυβικά: 0,24 € / κυβικό
Από 91 και άνω: 0,30 € / κυβικό

Τιμολόγιο Βιομηχανικής Χρήσης λοιπών ΔΔ Δήμου Θηβαίων

Από 0 έως 200 κυβικά: 0,90 € / κυβικό
Από 201 και άνω: 1,50 € / κυβικό

Πάγιο τέλος σε ετήσια βάση

Μουρίκι, Πλατανάκι, Ύπατο, Ελεώνας, Νεοχωράκι: 21,00 €
Αμπελοχώρι: 30,00 €
Βιομηχανική χρήση: 60,00 €

 

Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Χρέωση ειδικής προσαύξησης 80% σε όλα τα τιμολόγια.
  • Οι λογαριασμοί για καταναλώσεις οικιακής και επαγγελματικής χρήσης εκδίδονται ανά τετράμηνο και για καταναλώσεις βιομηχανικής χρήσης ανά δίμηνο.