Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Ειδικά Τιμολόγια

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας χορηγεί μειωμένο τιμολόγιο σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών ως κατωτέρω των δικτύων της σύμφωνα με ειλημμένες αποφάσεις του ΔΣ της. Οι μειώσεις αυτές επιβαρύνουν οικονομικά αποκλειστικά τη ΔΕΥΑΘ και δεν σχετίζονται με άλλα παρόμοια προγράμματα του Δήμου Θηβαίων.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: με τη με αριθμό 57/04-06-2007 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ με Θέμα: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2007-2008 και τη σχετική εγκριτική απόφαση 197/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων χορηγείται μειωμένο τιμολόγιο κατά 35% σε σχέση με το οικιακό τιμολόγιο σε πολύτεκνες οικογένειες.

Πολύτεκνες οικογένειες
Για κατανάλωση από

 • 0 - 30 m3: 0,30 €/m3
 • 31 - 60 m3: 0,42 €/m3
 • 61 και άνω m3: 0,69 €/m3

ΑΠΟΡΟΙ: Με τη με αριθμό 128/20-12-2007 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ με Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ χορηγούνται κάτω από προϋποθέσεις ατελώς 30m3 νερού ανά δίμηνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ οποιαδήποτε επιπλέον κατανάλωση πέραν των τριάντα κυβικών χρεώνεται κανονικά και με πάγιο.


ΑΜΕΑ: Με τη με αριθμό 102/27-10-2009 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ υπάγονται στο Τιμολόγιο των Πολυτέκνων άτομα ΑμεΑ σύμφωνα με τις κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων
 • Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού)
 • Άτομα τυφλά
 • Άτομα κωφάλαλα
 • Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS
 • Χανσενικοί
 • Άτομα πάσχοντα από Θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία).

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Ένταξη στο Τιμολόγιο Πολυτέκνων με την με αρ. 70/24-07-2008 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΘ