Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΨΗΦΙΣΜΑ

Αρ. Απόφ. ΔΣ: 90/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο

Σε συνέχεια αιτήματος-πρότασης που υποβλήθηκε από τον Δήμο Θηβαίων και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ) μετά την επέκταση της αρμοδιότητάς της στη Δ.Ε. Θίσβης, εντάχθηκε για χρηματοδότηση η κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμών Αλυκής & Αγ. Νικολάου Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων» προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.940.000,00 €, στη ΣΑΕ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ποσό 720.000,00 € στη ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών με ποσό 300.000,00 € και στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ με ποσό 919.538,50 € από ίδιους πόρους. Δικαιούχος της χρηματοδότησης και αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή του έργου είναι η ΔΕΥΑΘ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Αρ. απόφ.: 77/06-04-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας πληροφορήθηκε με βαθιά οδύνη και θλίψη την αναγγελία θανάτου του αγαπητού μας συναδέλφου και φίλου

Η αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν για δεκαετίες τους κατοίκους της ΔΕ Πλαταιών. Στο σύνολο της ΔΕ, η αποχέτευση των ακαθάρτων λυμάτων γίνεται με σηπτικούς βόθρους ή παράνομα στο δίκτυο ομβρίων και στα ρέματα της περιοχής και αναμφίβολα το γεγονός αυτό, πλέον των άλλων συνεπειών, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον με τη ρύπανση του υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και εγκυμονεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σελίδα 1 από 3

© 2021 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας