Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

Η ΔΕΥΑ Θήβας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού της Αλυκής του Δήμου Θηβαίων, ότι λόγω της συνεχιζόμενης υπερκατανάλωσης που παρατηρείται καθημερινά και έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία υδροδότησης των υψηλών τμημάτων του οικισμού, από σήμερα Παρασκευή 12-07-2024 και κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, θα προβαίνει σε διακοπή της υδροδότησης των χαμηλών τμημάτων του οικισμού, από 9:00μμ το βράδυ, έως 9:00πμ το πρωί της επομένης, προκειμένου να υδροδοτηθούν τα υψηλά τμήματά του.

Οι παραπάνω διακοπές υδροδότησης κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα εφαρμοστούν τουλάχιστον έως το τέλος Αυγούστου, εκτός εάν οι συνθήκες επιτρέψουν διαφορετικά.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν την άσκοπη κατανάλωση όπως π.χ. το πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, πεζοδρομίων και δρόμων, προκειμένου να αποδώσουν τα μέτρα που λαμβάνουμε για την επαρκή υδροδότηση του οικισμού.

       

Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αναστσσίου

Η ΔΕΥΑ Θήβας ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι σύμφωνα με τις με αριθ. 94/2024 και 130/2024 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, η δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών τροποποιείται ως εξής:

1. Εξόφληση εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπό τον όρο υποβολής της αίτησης ρύθμισης και αποδοχής αυτής, μέχρι και την 31-10-2024. Παρελθούσης της ημερομηνίας ταύτης, στην εφάπαξ εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, επέρχεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)

2. 2-12 δόσεις: προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%.

3. 13-24 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 2.500€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερεις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 40%.

4. 25-36 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 5.000€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 20%.

5. 37-48 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 10.000€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας θα ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι εάν η παροχή υδρεύει μισθωμένο ακίνητο για τη δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών απαιτείται:

1.Έγκυρο Μισθωτήριο συμβόλαιο από το Taxinet.

2.ΥΔ συναίνεσης του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

       

Η ΔΕΥΑ Θήβας ενημερώνει τους κατοίκους ότι λόγω βλάβης θα γίνει διακοπή νερού στη συνοικία Πυρί. Η διακοπή της υδροδότησης αναμένεται να διαρκέσει έως τις 15.00 που υπολογίζεται ότι θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη.

       

Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αναστσσίου

Η ΔΕΥΑ Θήβας ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 94/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η δυνατότητα Ρύθμισης Οφειλών τροποποιείται ως εξής:

1. Εξόφληση εφάπαξ, με πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά ποσοστό 100%.

2. 2-12 δόσεις: προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%.

3. 13-24 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 2.500€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερεις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 40%.

4. 25-36 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 5.000€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 20%.

5. 37-48 δόσεις: για οφειλές μεγαλύτερες των 10.000€, προκαταβολή 10% της συνολικής οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), εξόφληση σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας θα ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης.