Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της Σύνταξης Μελέτης Ασφάλειας Νερού του Δήμου Θηβαίων

Στα πλαίσια του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, που υλοποιεί η ΔΕΥΑ. Θήβας, έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο, που απευθύνεται στους δημότες – καταναλωτές μας.

Είναι εύκολο στη συμπλήρωσή του, ανώνυμο κι απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν είναι σημαντικές για τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει. Απώτερος στόχος αποτελεί πάντα η βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη και μέριμνα στις βρύσες των καταναλωτών, να φθάνει κατάλληλο και ασφαλές πόσιμο νερό.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, πατήστε ….

  • ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ.
  •  Ο Πρόεδρος του ΔΣ

     Κωνσταντίνος Βόλης