Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΘ ενημερώνει τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, ότι συνεχίζεται η αντικατάσταση των συμβατικών υδρομετρητών με ψηφιακά υδρόμετρα.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές όπως παρέχουν πρόσβαση στις οικίες τους ώστε να καταστεί δυνατή από το αρμόδιο συνεργείο η καθολική αντικατάσταση.

Επιπλέον επισημαίνεται η αποφυγή παρέμβασης στα νέα ψηφιακά υδρόμετρα για την αποφυγή διαρροών νερού εντός του φρεατίου. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί διαρροή παρακαλούμε πολύ όπως δηλώσετε τη βλάβη στο 2262028333.

       

Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βόλης