Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΘ ανακοινώνει τη συμπαράσταση του στο Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας και την αντίθεση του στα σχέδια της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του Δικαστικού Χάρτη της χώρας με τα οποία προωθείται η συγχώνευση των δύο Πρωτοδικείων της Βοιωτίας και η μετατροπή του ενός σε παράρτημα του άλλου.

Η Βοιωτία πρέπει να αποτελέσει μια από τις εξαιρέσεις και να παραμείνουν τα Πρωτοδικεία της Βοιωτίας ως έχουν ή να οριστεί ως μητροπολιτικό το Πρωτοδικείο της Θήβας γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέλει ο νόμος.