Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΔΕΥΑΘ - ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών

Μέτρα για την κατανάλωση νερού στην Αλυκή του Δήμου Θηβαίων

Η ΔΕΥΑΘ ενημερώνει τους κατοίκους της Αλυκής ότι, παράλληλα με την εκ περιτροπής υδροδότηση του οικισμού, θα ενισχύσει τη δεξαμενή με την μεταφορά νερού με μισθωμένο όχημα (βυτίο) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν την άσκοπη κατανάλωση όπως π.χ. με το πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, πεζοδρομίων και δρόμων, προκειμένου να αποδώσουν τα μέτρα που λαμβάνουμε για την επαρκή υδροδότηση του οικισμού.

 Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βόλης

© 2022 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας