Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Ανακοίνωση προσλήψεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών – άτομα 10

Η ΔΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων.

Αφορά συγκεκριμένα στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού Καταμετρητή και έξι (6) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Παρασκευή 29/07/2022 έως και τη Δευτέρα 08/08/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας, Τ.Κ. 32200 - Θήβα, απευθύνοντάς την στην Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία, υπόψη κου Λαμπρόπουλου Νεκτάριου (τηλ. επικοινωνίας: 2262022547).

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ και το παράρτημα της ανακοίνωσης εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εδώ.

© 2022 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας