Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Αποχέτευση

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας Στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΘ εμπίπτουν και θέματα που αφορούν :

α) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του δήμου και η παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και

β) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, τη μονάδα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων για τις περιοχές της αρμοδιότητάς της.

Στη θέση Χοροβοϊβόδα Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται η μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης ή αλλιώς μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού. Η μονάδα δέχεται μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, τα αστικά λύματα της πόλης καθώς και τα βοθρολύματα των διοικητικών διαμερισμάτων του Δήμου Θηβαίων, με χρήση βυτιοφόρων. Σκοπός της είναι η επεξεργασία τους, με φυσικό τρόπο, ώστε να επιτευχθεί διαχωρισμός τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού μπορείτε να διαβάσετε εδώ.