Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Αποτελέσματα Αναλύσεων Λυμάτων

Η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται με το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο πραγματοποιεί τις απαιτούμενες μετρήσεις για τις ανάγκες της ΕΕΛ Θήβας και λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Στους πιο κάτω συνδέσμους παρατίθενται τα ετήσια αποτελέσματα των μετρήσεων του Πανεπιστημίου.

 

Σεπτέμβριος 2021

 

Ιούλιος 2021

 

Ιούνιος 2021

 

Μάιος 2021

 

Απρίλιος 2021

 

Μάρτιος 2021

 

Φεβρουάριος 2021

 

Ιανουάριος 2021

 

Δεκέμβριος 2020

 

Νοέμβριος 2020

 

Οκτώβριος 2020 - Επαναληπτική

 

Οκτώβριος 2020

 

Σεπτέμβριος 2020

 

Ιούλιος 2020

 

Ιούνιος 2020

 

Μαίος 2020

 

Απρίλιος 2020

 

Επιπλέον μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις στην είσοδο και την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, όπως έχουν υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΛ, στη βάση δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, πατώντας εδώ.

© 2021 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας