Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΝ

Αποτελέσματα Αναλύσεων Λυμάτων

Η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται με το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο πραγματοποιεί τις απαιτούμενες μετρήσεις για τις ανάγκες της ΕΕΛ Θήβας και λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Στους πιο κάτω συνδέσμους παρατίθενται τα ετήσια αποτελέσματα των μετρήσεων του Πανεπιστημίου.

 

Μάϊος 2024

 

Απρίλιος 2024

 

Μάρτιος 2024

 

Φεβρουάριος 2024

 

Ιανουάριος 2024

 

Δεκέμβριος 2023

 

Νοέμβριος 2023

 

Οκτώβριος 2023

 

Σεπτέμβριος 2023

 

Ιούλιος 2023

 

Ιούνιος 2023

 

Μάιος 2023

 

Απρίλιος 2023

 

Μάρτιος 2023

 

Δεκέμβριος 2022

 

Νοέμβριος 2022

 

Οκτώβριος 2022

 

Σεπτέμβριος 2022

 

Ιούλιος 2022

 

Ιούνιος 2022

Μάιος 2022

 

Απρίλιος 2022

 

Μάρτιος 2022

 

Φεβρουάριος 2022

 

Ιανουάριος 2022

 

Δεκέμβριος 2021

 

Νοέμβριος 2021

 

Οκτώβριος 2021

 

Σεπτέμβριος 2021

 

Ιούλιος 2021

 

Ιούνιος 2021

 

Μάιος 2021

 

Απρίλιος 2021

 

Μάρτιος 2021

 

Φεβρουάριος 2021

 

Ιανουάριος 2021

 

Επιπλέον μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις μετρήσεις στην είσοδο και την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, όπως έχουν υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΛ, στη βάση δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, πατώντας εδώ.