Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Η ιστορία του νερού στη Θήβα

"... σταγόνες από την ιστορία του νερού στη Θήβα ..."

Πηγή νερού στη Θήβα

Η ύδρευση της πόλης της Θήβας τους τελευταίους οκτώ περίπου αιώνες στηριζόταν στο δίκτυο διανομής που κατασκευάσθηκε από τον σημερινό πολιούχο της πόλης Άγιο Ιωάννη Καλοκτένη, στην Βυζαντινή Περίοδο. Η τροφοδοσία με νερό εξασφαλιζόταν «δια των υδάτων των πηγών, των κειμένων άνω της πόλεως», δηλαδή από τις πηγές του Ισμήνιου της Δίρκης και της ευρύτερης περιοχής του Ταχίου. Κορυφαίο έργο ήταν το αψιδωτό χτιστό υδραγωγείο στο Κολωνάκι, που υπήρξε σημείο αναφοράς όλων των ζωγράφων, περιηγητών που απεικόνισαν την Θήβα την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το οποίο τροφοδοτούσε την πόλη με νερό και διατήρησε έως και στις μέρες μας την ονομασία του κτήτορα του «Αγιάννης».

Κατασκευάσθηκαν επίσης και λαξευτές στοές που διέσχιζαν το υπέδαφος της Καδμείας, του Πυριού και των Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες τροφοδοτούσαν με νερό της δημόσιες Κρήνες. Οι καταστροφικοί σεισμοί του 1892 επέφεραν ανεπανόρθωτες ζημιές στο υδραγωγείο, ή «γκαβέλα» όπως το ονόμαζαν οι κάτοικοι με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας και το νερό να διοχετεύεται στο κεντρικό υδραγωγείο, στο λόφο όπου ευρίσκεται σήμερα η κεντρική δεξαμενή με χυτοσιδηρό σωλήνα 200 χιλιοστών. Από το χώρο αυτό και δια μέσω του παλαιού δικτύου πηλοσωλήνων το νερό διοχετευόταν στην πόλη με φυσική ροή.

Τον Απρίλιο του 1926 η κοινότητα Θηβαίων αναθέτει στο γραφείο μελετών Α. Κ. Γεωργαλά να του συντάξει μία τεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος της πόλης. Η μελέτη παραδόθηκε στην κοινότητα σε οκτώ φακέλους με τον τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΗΒΩΝ».

Με βάση την τεχνική έκθεση της μελέτης αυτής εξασφαλίστηκε η υδροδότηση του κεντρικού τμήματος της πόλης της Θήβας. Αργότερα με την συγχώνευση στην Θήβα των συνοικιών του Πυριού, των Αγίων Θεοδώρων, του Συνοικισμού και του Ταχίου έγιναν νέες μελέτες και έργα για υδροδότηση των παραπάνω συνοικιών.

Τα έργα υδροδότησης συνεχίστηκαν στην πόλη της Θήβας και μετά τον πόλεμο, ώστε κάθε νέα Δημοτική αρχή έβαζε το δικό της λιθαράκι. Από το 1984 ευθύνη για την υδροδότηση της πόλης της Θήβας έχει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας.