Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Ύδρευση

Η ΔΕΥΑΘ έχει στην αρμοδιότητά της την υδροδότηση της ΔΕ Θήβας με τις τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρίου, Ελαιώνα, Μουρικίου, Νεοχωρακίου, Πλατανακίου και Υπάτου. Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης", στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΘ προστέθηκαν η ΔΕ Βαγίων, η ΔΕ Θίσβης με τις τοπικές κοινότητες Θίσβης, Δομβραίνας, Προδρόμου, Ελλοπίας και Ξηρονομής καθώς και η ΔΕ Πλαταιών με τις τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Καπαρελλίου.

Η υδροδότηση της ΔΕ Θήβας και των τοπικών κοινοτήτων Αμπελοχωρίου, Ελαιώνα, Νεοχωρακίου γίνεται από το υδραγωγείο του Μόρνου ενώ οι τοπικές κοινότητες Μουρικίου, Πλατανακίου, υδρεύονται από γεωτρήσεις και η ΤΚ Υπάτου υδρεύεται από μια πηγή και συμπληρωματικά από μια γεώτρηση.

Η υδροδότηση της ΔΕ Βαγίων γίνεται από 3 γεωτρήσεις ενώ η υδροδότηση της ΔΕ Θίσβης γίνεται από διυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ σε Δομβραίνα και Ελλοπία. Τέλος η υδροδότηση της ΔΕ Πλαταιών γίνεται από διυλιστήρια της ΕΥΔΑΠ σε Καπαρέλλι και Λεύκτρα.

Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευση της ΔΕ Θήβας και των τοπικών κοινοτήτων Αμπελοχωρίου, Ελαιώνα, Νεοχωρακίου κυμαίνεται σήμερα από 7.000-10.000 m3/24ωρο, ανάλογα με την εποχή. Οι αντίστοιχες μέγιστες ωριαίες απαιτήσεις είναι 700 -850 m3/h.

Στατιστικά η μέγιστη ποσότητα νερού σε ένα έτος που έχει παραχθεί από το διυλιστήριο, τις γεωτρήσεις και την πηγή είναι 3.300.000 κυβικά.

Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς νερού είναι περίπου 40 χιλιόμετρα και έχει κατασκευαστεί με αγωγούς κυρίως από PVC και πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς PE.

Το εσωτερικό δίκτυο έχεις μήκος περίπου 150 χιλιόμετρα και οι αγωγοί είναι κυρίως από πλαστικό PVC, πολυαιθυλένιο PE και μαντέμι.

Το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού είναι 25.479 κάτοικοι και 20.000 υδρόμετρα.

Η αποθήκευση του νερού και η διανομή στους καταναλωτές γίνεται με 10 δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 3.850 m3.

Η ΔΕΥΑΘ παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα του νερού με συνεχείς δειγματοληψίες στο σύνολο της πόλης αλλά και των Τ.Κ. με εξωτερικό συνεργάτη το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ΔΕΥΑΘ από τη σύστασή της μέχρι και το έτος 2009 είχε σαν κύρια πηγή υδροδότησης για την πόλης της Θήβας έξι γεωτρήσεις.

Όταν διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα των υδρευτικών γεωτρήσεων εξαιτίας της ανίχνευσης σε δείγματα νερού ελαφρώς αυξημένων επιπέδων εξασθενούς χρωμίου, η ΔΕΥΑΘ έδρασε άμεσα και προγραμμάτισε την υδροδότηση της πόλης από το υδραγωγείο του Μόρνου. Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΘ ολοκλήρωσε σύντομα τις μελέτες που απαιτούνταν για την δημοπράτηση των έργων έπειτα και από την ομαλή διαπραγμάτευση της διοίκησης με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για τη διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας αδιύλιστου νερού περίπου 13.000 m3 σε ημερήσια βάση. Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή νέου Διυλιστηρίου με το οποίο η ΔΕΥΑΘ εξασφαλίζει καθημερινά την επάρκεια του νερού σε όλους τους δημότες, ελέγχει και βελτιώνει συνεχώς την ποιότητά του με αποτέλεσμα η πόλη σήμερα να διαθέτει άριστης ποιότητας πόσιμο νερό.

Η χρηματοδότηση των έργων έγινε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ίδιους πόρους.