Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Αποτελέσματα Ραδιολογικών Αναλύσεων

Η ΔΕΥΑ Θήβας συνεργάζεται με το εργαστήριο "EUROFINS-Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.", τα οποίο πραγματοποιούν τις απαιτούμενες μετρήσεις για την ανάλυση ραδολογικών ουσιών (ακτινοβολία α, β και ισότοπα Ουρανίου 234 και 238) του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ Π 112/1057/2016/ΦΕΚ 241 Β/9-2-2016, Δ1(δ)/ΓΠ 80755/16.12.2020 ΕΓΚ.). Στους πιο κάτω συνδέσμους παρατίθενται τα ετήσια αποτελέσματα των μετρήσεων.

 

Ιούνιος 2024

 

Απρίλιος 2024

 

Μάρτιος 2024

 

Φεβρουάριος 2024

 

Δεκέμβριος 2023

 

Νοέμβριος 2023

 

Οκτώβριος 2023

 

Σεπτέμβριος 2023

 

Αύγουστος 2023

 

Ιούλιος 2023

 

Ιούνιος 2023

 

Δεκέμβριος 2022

 

Αύγουστος 2022

 

Μάϊος 2022

 

Φεβρουάριος 2022