Δήλωση βλάβης:   2262028333

Τμ. Καταναλωτών:    2262022547

Καλώς ήλθατε στη ΔΕΥΑ Θήβας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της ΔΕΥΑΘ σας καλωσορίζουμε στον επίσημο δικτυακό μας τόπο.

Κτίριο ΔΕΥΑΘ Η ΔΕΥΑΘ ασκεί τις δραστηριότητες της ύδρευσης και της αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα της Θήβας (τοπικές κοινότητες Αμπελοχωρίου, Ελεώνα, Μουρικίου, Νεοχωρακίου και Υπάτου), τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων, τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης (τοπικές κοινότητες Θίσβης, Δομβραίνας, Χωστίων, Ελλοπίας και Ξηρονομής) καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Πλαταιών (τοπικές κοινότητες Πλαταιών, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου και Καπαρελλίου).

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί υδρευτικό δίκτυο 379,2 χιλιομέτρων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προκειμένου να προμηθεύει με νερό άριστης ποιότητας 20.000 νοικοκυριά με ένα συνολικό πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων. Επίσης, λειτουργεί δίκτυο για τη συλλογή των λυμάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Θήβας και Βαγίων, μήκους 95,2 χιλιομέτρων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας τους για την ασφαλή διάθεσή τους. Τέλος, λειτουργεί δίκτυα ομβρίων υδάτων στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Με την ιστοσελίδα μας σας προσφέρουμε ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας, που διαρκώς θα εξελίσσεται. Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και εφαρμογών, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντλήσετε ένα πλήθος πληροφοριών για όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας αλλά και να προβείτε σε πολλές καθημερινές συναλλαγές από την άνεση του σπιτιού σας.

Η ΔΕΥΑΘ στη διάρκεια της λειτουργίας της έχει συμβάλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, με παρακαταθήκη τον κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, τη μακρά ιστορική της διαδρομή και την προσήλωσή της στην αποστολή της για παροχή ποσοτικά επαρκούς και ποιοτικά κατάλληλου νερού στους πολίτες και για αποτελεσματική και ασφαλή συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων.

Σας διαβεβαιώνουμε πως μέσα από το συνεχή προγραμματισμό νέων έργων για την αναβάθμιση των δικτύων, των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής της υποδομής, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες στον πολίτη του Δήμου Θηβαίων με γνώμονα τη διαφάνεια, την ποιότητα, την αειφορία και την βιώσιμη χρήση του ύδατος με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αγαπητοί συνδημότες, σας καλούμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει.

Καλή περιήγηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διαρροή νερού είναι και "δική μου" υπόθεση!

Ενημερώστε μας αμέσως για οποιαδήποτε διαρροή νερού στην πόλη μας στο τηλέφωνο 2262028333.

Αν η διαρροή εντοπίζεται στην εσωτερική σας υδραυλική εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το Τμήμα Καταναλωτών στο 2262022547 για να διαπιστωθεί από την υπηρεσία και να πετύχετε μείωση του λογαριασμού.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού

Θέση "Χοροβοϊβόδα"

Ταμείο ΔΕΥΑΘ
Δευτέρα - Πέμπτη 07:30 - 14:00
Παρασκευή 07:30 - 13:30

Γραφεία
Δευτέρα - Παρασκευή 07:00 - 14:30

Η ΔΕΥΑΘ παρέχει άριστης ποιότητας πόσιμο νερό συμμορφούμενη στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώνεται από την Οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την υπ' αρ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» (ΦΕΚ Β' 892/11.7.2001), όπως αυτή ισχύει κατόπιν τροποποίησεών της. Το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό, στοχεύει στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και συγκεκριμένα:

 • θέτει στόχους σχετικά με το πόσιμο νερό
 • περιγράφει τις γενικές υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών
 • καθορίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να πληροί το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση
 • προσδιορίζει τις τυχόν επανορθωτικές ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι αρμόδιες αρχές ή τυχόν παρεκκλίσεις που ίσως εφαρμοστούν

Το διυλιστήριο του Μόρνου επεξεργάζεται ετήσια ποσότητα νερού 3.000.000 κ.μ. και εξυπηρετεί σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 25.479 άτομα.

Στο διυλιστήριο το νερό εισέρχεται από το κανάλι του Μόρνου. Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα η ποιότητα του νερού προ της επεξεργασίας είναι η κάτωθι:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Παράμετρος Μονάδα Τιμή
pH 8,2
Αγωγιμότητα μS/cm 275
TDS (150 oC) ppm 163
Θολότητα NTU 6,6
Αλκαλικότητα ηλιανθίνης ppm CaCO3 123
Ολική σκληρότητα ppm CaCO3 136
Νιτρώδη ppm <0,006
Αμμωνικά ppm 0,026
Φθοριούχα ppm 0,07
Χλωριούχα ppm 2,8
Βρωμιούχα ppm 0,006
Νιτρικά ppm 0,34
Φωσφορικά ppm <0,01
Θεικά ppm 16,8
Νάτριο ppm 4,3
Κάλιο ppm 0,8
Ασβέστιο ppm 48
Μαγνήσιο ppm 5,4
Σίδηρος ppm 0,12
Οξειδωσιμότητα ppm02 0,6

Η ποιότητα του παραγόμενου επεξεργασμένου νερού θα είναι σύμφωνη με τα τιθέμενα, για πόσιμο νερό, όρια από την 98/83 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κυρώθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΦΕΚ 892Β/11-7-2001, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του νερού θα πρέπει να είναι θολότητα, μέχρι το πολύ 1 ΝΤU.

Ειδικότερα το νερό θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

pH 6,5-9,5
Θολότητα < 1,0 NTU (Νεφελομετρική μονάδα θολότητας)
Χρώμα Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Σίδηρος <200μg/l ως Fe
Μαγγάνιο <50μg/l ως Mn
Αργίλιο <200μg/l ως Al
Γεύση και Οσμή Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Κολοβακτηριδιοειδή (Π.Α.Κ.) Κανένα σε 100ml
Συγκέντρωση υπολειμματικό χλωρίου στο παραγόμενο πόσιμο νερό να είναι τουλάχιστον 0,2 mg/lt

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αφορούν την ποιότητα του στον τομέα δραστηριοποίησης της ΔΕΥΑ Θήβας και πραγματοποιούνται από το Εργαστήριο Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να δείτε εδώ.

Το νερό είναι πολύτιμο, είναι πολιτισμός.
Είναι ο δικός μας πολιτισμός.

@ πίνω νερό βρύσης

Το νερό της βρύσης είναι το πλέον ασφαλές και φθηνό νερό.

 • Ελέγχεται καθημερινά από πλευράς ποιότητας.
 • Περιέχει όλα τα αναγκαία για τον ανθρώπινο οργανισμό ιχνοστοιχεία.
 • Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, λόγω της πρόσμειξης χλωρίου και της συνεχούς ροής του στους σωλήνες.
 • Είναι κατά μέσο όρο 300 φορές φθηνότερο από το εμφιαλωμένο νερό.
 • Έχει ευχάριστη γεύση και οσμή και είναι πάντα δροσερό.
 • Δεν χρησιμοποιούνται πλαστικά μπουκάλια για τη διάθεσή του, τα οποία επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον κατά την παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά και απόρριψή τους.
 • Δεν έρχεται σε επαφή με το πλαστικό του μπουκαλιού, το οποίο σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αφήσει βλαπτικές ουσίες στο νερό.
© 2021 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας